نخستین بخش نانوتکنولوژی کشاورزی کشور در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در کرج به بهره برداری رسید. رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برای بهره برداری از این بخش دو میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است وهدف از راه اندازی آن بهره گیری از علم نانو در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی است. داریوش داوودی با بیان اینکه هم اکنون 35 درصد از محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود، افزود: یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از بسته بندیهای هوشمند نانویی است که علاوه بر طراوت بخشی و تازگی به محصولات، از ضایع شدن محصولات کشاورزی نیز جلوگیری می کند. وی با اشاره به اینکه شیوع برخی از بیماریهای گیاهی و دامی در کشور، کشاورزان را متحمل خسارتهای سنگین می کند، بیان داشت: استفاده از فناوری نانو در توسعه دستگاههایی که شیوع این نوع بیماری ها را با سرعت و دقت بیشتری گزارش کند، می تواند زمینه جلوگیری از گسترش خسارات احتمالی به محصولات کشاورزی را فراهم کند. داوودی یکی دیگر از فعالیتهای این بخش را استفاده از نانوذراتها با نانو موادها در بخش پزشکی و انسانی برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز استفاده از نانو ذرات طلا به خصوص در بخش پزشکی و انسانی در حال گسترش است اما همیشه این نگرانی وجود دارد که نانو ذرات طلا همراه با بسیاری از ترکیبات شیمیایی است که احتمال دارد برای مصرف کننده مضر باشد و برای حل این مشکل می توان با استفاده از ترکیب نانو ذرات گیاهی که عصاره آنها برای انسان بی ضرر و یا اینکه دارای اثرات مثبت است به نتایج قابل توجهی دست یافت.