عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم مشارک وزارت علوم در ثبت اختراعات گقت: بررسی تخلفات در حوزه علمی نیاز به دادستان و کارشناسان خاص دارد که اقامات صورت گرفته در این زمینه کافی نیست. اسفندیار اختیاری کستویه یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قوانین ثبت اختراع گفت: یکی از مهمترین مواردی که در قانون ثبت اختراع آمده این است که ثبت کننده باید طرح اختراعی را به طور شفاف تبت و اطلاع رسانی کند و از سوی دیگر در حفظ طرحهای پژوهشی نیز اقدام کند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اداره ثبت اختراعات مخفی کردن پروژه های تحقیقاتی نیست، افزود: بر خلاف تصور عموم کار اداره ثبت اختراعات پنهان کاری نیست بلکه پس از ثبت کامل جزئیات طرحهای پژوهشی به طور شفاف در زمینه طرحهای ثبت شده در سطح جامعه اطلاع رسانی می شود. اختیاری بررسی بانک اطلاعات برای جلوگیری از ثبت طرحهای مشابه را از وظایف مهم اداره ثبت اختراعات ذکر کرد و اظهار داشت: در صورتی که هر کدام از این فرایندها به درستی انجام شود، امکان تقلب در ثبت اختراعات از بین می رود. در غیر این صورت هم فرد محقق و هم محاکم قضایی متضرر می شوند. لزوم وارد شدن وزارت علوم در ثبت اختراعات عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه به مهر گفت: در سال گذشته قانون ثبت اختراعات برای اجرا ابلاغ شد. در زمان تصویب این قانون قرار شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ثبت اختراعات مشارکت داشته باشد اما تاکنون این مشارکت اتفاق نیفتاده است. نبود محاکم خاص برای اختراعات اختیاری در ادامه نداشتن محاکم خاص برای رسیدگی به جرایم حوزه اختراعات و طرحهای پژوهشی را از معضلات این بخش دانست و خاطرنشان کرد: بررسی تخلفات در حوزه علمی نیاز به دادستان و کارشناسان خاصی دارد که با مالکیت فکری و معنوی آشنا باشند. وی اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد محاکم خاص در حوزه علمی را کافی ندانست و ادامه داد: ایجاد این محاکم باید به گونه ای باشد که دیگران از ترس عواقب دست به تقلب در این حوزه نزنند. ثبت "اظهاری" انتقادی دیگر در ثبت اختراعات عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه شیوه ثبت اختراعات در کشور اظهاری است، گفت: اگر فردی اظهار کند که طرحی را تولید کرده است در صورتی که موارد مشابهی نداشته باشد به ثبت می رساند. وی ادامه داد: این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا طرحهای تحقیقاتی توسط متخصصان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. این امر به دلیل رعایت قوانین مالکیت معنوی است. این نماینده مجلس با بیان اینکه مخترعان از طریق ثبت اختراعات کسب درآمد می کنند، یادآور شد: در کشور ما به دلیل نبودن بورس ایده و درآمدزا نبودن پروژه های تحقیقاتی برای مخترعان، سازو کارهای لازم برای بررسی طرحهای تحقیقاتی وجود ندارد.