محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، مدلی برای مواد نانوکامپوزیت، ارائه کرده اند که می‌توان از آن در جهت صرفه‌جویی هزینه‌های تولید و همچنین زمان تهیه نانوکامپوزیت‌ های فلزی، کمک گرفت. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکتر "سعید ضیایی ‌راد" مجری این طرح گفت: نانومواد نسبت به سایر مواد، دارای خواص مکانیکی متفاوتی از جمله سختی، دوام و استهلاک هستند که این خواص را می‌توان از طریق آزمایش روی مواد و یا تهیه مدل رفتاری مناسب، از آنها پیش‌بینی کرد. این دانشیار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: در صورت داشتن مدل مناسب از ماده مورد نظر، می‌توان با روش‌های محاسباتی، خواص آن را پیش‌بینی کرد. این کار علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می‌تواند در زمان تهیه ترکیب مناسب نیز، کمک شایانی به محققان می کند. یکی از خواص مهم در نانوکامپوزیت‌ها، رفتار استهلاکی آنها تحت بارگذاری و به خصوص بارگذاری‌های دوره‌ای است، که ضیایی‌راد برای پیش‌بینی استهلاک نانوکامپوزیت‌های فلزی، مدلی را برای این مواد ارائه داده و نانوکامپوزیت‌های فلزی را به روش آلیاژکاری مکانیکی تهیه کرده ‌است. وی با استفاده از روش آنالیز مودال تجربی، استهلاک نمونه ساخته شده را اندازه‌گیری و توانسته با کمک مدل توسعه داده شده، رفتار و استهلاک نمونه را پیش‌بینی کند. جزییات این پژوهش که با همکاری جواد کدخداپور دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر فتح‌اله کریم‌زاده، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده، در مجله Materials Science and Engineering A (جلد507، صفحات 154–149، سال2009) منتشر شده است.